Samen de natuur ontdekken. Dat is Samen Groen Doen!

Ik wil mensen leren hoe ze weer kunnen genieten van een stukje groen. Want ieder stukje groen doet ertoe. Of het nu een tuintje tussen de stoeptegels is, of een bloemenberm voor de bijen. Groen draagt bij aan meer variatie in de woonomgeving. Als je samen zorgt voor meer variatie in de directe leefomgeving dan wordt deze leefbaarder voor mens, dier en plant!

Ik breng jong en oud weer in contact met de natuur dichtbij huis. Wanneer we onze groene leefomgeving (weer) ontdekken en er zorgvuldig mee om leren gaan, kunnen we er iedere dag van genieten. Want: Groen doet goed!

Ik help bedrijven en particulieren om een groene leefomgeving te creëren of te verbeteren. Dat doe ik in de ruimste zin van het woord. Waar kan ik u mee helpen?

  • Advies
  • Ontwerp
  • Coaching
  • Educatie