Ontwerp

“Ik wil jong en oud laten genieten van de natuur dicht bij huis”

Ontwerp in de openbare ruimte

Veel kinderen zitten te veel stil, zowel thuis als op school. Buiten bewegen is goed voor hun welzijn. Wat zou het mooi zijn als iedere bestaande of nieuwbouwwijk een eigen natuurspeelplek zou krijgen!

Groenbuffers in de buurt

Iedere wijk of buurt zou een groene ontmoetingsplek moeten hebben! Groenbuffers in de wijk zijn ook steeds meer van belang om de klimaat problematiek in dorp of stad op te vangen.  Dit vraagt van iedereen betrokkenheid bij het klimaatbeleid en inspanningen van diverse partijen zoals gemeenten, projectontwikkelaars of andere grond beherende instanties. Zij zijn als grondeigenaren in staat om grond voor een groene leer en speelplek in te passen in de planvorming. Op deze plek kan een groen en multifunctioneel buurtpark worden ingericht.

Ontmoetingsplek voor de hele buurt

Ik begeleid groene initiatieven die de sociale cohesie bevorderen in de wijk. ’Een groene plek in de wijk vormt een fijne ontmoetingsplek waar kinderen kunnen spelen en volwassenen zich kunnen ontspannen.

Te denken valt aan een buurttuin met verkoop van groente en fruit, een tiny forest  en/of voedselbosje, een groene leer- en speelplek voor de jeugd, een jeu de boulesbaan of badmintonveld voor de actieve senioren en een rustbankje voor de oudere die zo ook met andere buurtbewoners in contact komt.

Natuureiland Pampus

Een mooi voorbeeld is het natuureiland Pampus in Alphen aan den Rijn. In 2018 heeft het IVN Alphen aan den Rijn met Samen Groen Doen een prachtig natuurspeelplek gerealiseerd waar kinderen spelenderwijs de natuur kunnen ontdekken. De scholen en de buurt zijn er vanaf het begin bij betrokken en er wordt nu volop gebruik van gemaakt door de kinderen uit de buurt.

Ontwerp van een duurzame tuin

Geen tuin zonder bloemen, want zij zorgen voor leven in uw tuin!

Een goed en duurzaam ontwerp is de basis voor een tuin die verder kan ontwikkelen. Dat begint met oog voor het microklimaat in uw tuin en een duurzame waterberging. In een duurzaam tuinontwerp zijn veel soorten bloemen te vinden. Bloemen zijn prachtig om te zien en trekken talloze bijen, hommels en vlinders aan. Ook aan de vogels wordt natuurlijk gedacht. Denk hierbij aan heesters die prachtig bloeien en vruchten dragen die vogels erg lekker vinden.

Uitgangssituatie

De tuin van één van mijn klanten in Nieuwerkerk aan den IJssel is een voorbeeld van een bestaande tuin met een prachtig en evenwichtig ontwerp. In de uitgangssituatie was eerst een vijver, beplanting en bestrating aanwezig. De beplanting was echter nogal ‘versleten’ en er stonden te weinig bodembedekkers. Dat zorgde voor veel schoffelwerk en de grond droogde ook te veel uit. De schutting was zwart gebeitst. Hierdoor oogde de tuin kleiner dan dat hij was.

Aanpassingen

Ik ben met de eigenaren van de tuin om de tafel gaan zitten. Samen hebben we het ontwerp van de tuin onder de loep genomen en aangepast: Er is een rondgaand pad gecreëerd wat het onderhoud makkelijker maakt. Dit pad ligt op een ondergrond van geweven doek, zand en split. Het regenwater zakt hier mooi doorheen.

De donkere schutting heeft een mooie en lichte kleur gekregen, waardoor de tuin veel meer tot zijn recht komt. De lichte kleur verbetert bovendien het klimaat in de tuin, omdat een donkere kleur erg veel warmte afgeeft.

Beplanting

Er zijn enkele markante solitaire en bijzondere heesters aangeplant, die prachtig kunnen uitgroeien en een verticale dimensie geven aan de tuin. De bodem is beplant met groepjes insectenlokkende bodembedekkers, bol-en knolgewassen en mini-heesters. De vijverrand is beplant met moerasplanten en de vijver zelf met zuurstofplanten. Dit zorgt voor meer biodiversiteit in de tuin en een aangenaam klimaat!

Het resultaat? Een prachtige en gevarieerde tuin waar het hele jaar door iets te beleven is!