Advies

Groen verbindt en groen doet goed! Groen houdt een mens actief en vitaal. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om buiten in een groene omgeving te recreëren. Door een groene leefomgeving integraal op te nemen in de bestemmings- of bouwplannen ontstaat er een beter leefklimaat voor mens, plant en dier.

Advies voor particulieren

Samen gaan we voor een groene en duurzame tuin. Beter voor het klimaat, mens, plant en dier.”  

Een duurzaam en groen advies is het halve werk!

Ik help u met het vergroenen van uw tuin. Een groene en duurzame tuin zorgt voor meer natuur dicht bij huis, waar u iedere dag van kan genieten.

Mijn aanpak is om samen met u uw groene tuin te realiseren. In dit proces leert u uw tuin goed kennen, waarna u uw tuin gemakkelijk zelf kunt bijhouden.

U zult leren kijken, herkennen en pas ingrijpen als het echt nodig is. Dat scheelt heel veel werk en tijd.

Graag kom ik bij u langs om praktijkadvies op maat te geven voor een duurzame en natuurlijke tuin. Het resultaat? Meer ontspanning en plezier van een gevarieerde tuin waar iedere dag wat te zien en  te beleven is!

Mijn werkwijze In het kort

 1. Inventarisatie van de tuin en uw wensen
 2. Maken plan van aanpak
 3. Maken ontwerp en/of onderhoudsplan
 4. Aanleg tuin (harde elementen) samen met een duurzame hovenier
 5. Beplanten van de tuin samen met u
 6. Verstrekken plant- en/of snoeiadvies voor onderhoud

Advies voor organisaties


Groen speelt een verbindende rol bij maatschappelijke vraagstukken

Groen verbindt en groen doet goed! Groen houdt een mens actief en vitaal. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om buiten in een groene omgeving te recreëren. Door een groene leefomgeving integraal op te nemen in de bestemmings- of bouwplannen ontstaat er een beter leefklimaat voor mens, plant en dier.

Adviezen voor meer groen als verbindende factor in de openbare ruimte

Ik denk graag met uw organisatie mee over alle vormen van gebruikers-, ontdek-, speel- en beleefgroen in de openbare ruimte. De beste kansen liggen daarbij bij nieuwbouw en renovatieprojecten.

Er zijn zoveel mooie mogelijkheden om duurzame en groene projecten te combineren met een sociale en maatschappelijke functie!

Samen Groen Doen denkt graag met u mee over advies, ontwerp en beheer van:

 • Multifunctionele en kleinschalige groenvoorzieningen in de buurt
 • Natuurspeelplekken
 • Kleine (voedsel)bossen (tiny forests)
 • Stadslandbouwprojecten
 • Tuinprojecten met een sociaal-maatschappelijke functie  
 • Buurttuinen en zorgtuinen
 • Grasbermen te verbetering van de bloemrijkdom en de biodiversiteit
 • Natuurvriendelijke oevers
 • Aanleg- en beheerplannen voor landschappelijke elementen (bijvoorbeeld houtakkers en boomgaarden)
 • (Her)inrichtingsplannen voor groene en duurzame schoolpleinen