Missie

Natuur is niet meer vanzelfsprekend om de hoek te vinden. Als het er wel is, dan gaan we er in onze haast vaak aan voorbij. Wijken worden steeds dichter bebouwd en ook in onze eigen tuinen wordt een stukje groen steeds minder vanzelfsprekend.

Ik breng graag jong en oud weer in contact met de natuur dichtbij huis. Wanneer we onze groene leefomgeving (weer) leren zien en ontdekken, kunnen we er iedere dag van genieten en er zorgvuldig mee omgaan. Want: Groen doet goed!

Meer beleef en ontdek groen in eigen tuin of buurt!

  • Vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt kan groen ingezet worden als verbindende factor:
  • Jong en oud ontmoeten elkaar in de natuurspeeltuin of bewoners werken samen in de buurttuin om de hoek.
  • Voor kinderen is het geweldig om een natuurvriendelijke ontdektuin nabij de school te hebben waar ze kunnen ravotten, spelen en leren in de natuur.
  • Kinderen van de BSO kunnen na schooltijd lekker naar buiten omsamen met de leidsters de natuur te ontdekken.
  • Ook kan een duurzame dag of woonbesteding voor verschillenden doelgroepen in het groen worden gerealiseerd. Ik denk hierbij aan wonen en werken.
  • Kleinschalig wonengecombineerd met economische activiteiten, spelen, leren, werken en recreëren is met elkaar te verwevensamen met natuur midden in stad, buurt of dorp.Hier moet meer ruimte voor worden gemaakt!

Een duurzame woonomgeving? Meer doe- groen graag!

Vanuit duurzaam denken is voldoende groen in stad of dorp belangrijk: Een groene woonomgeving zorgt voor een prettig leefklimaat in dorp of stad, het reguleert de regenbuien, bomen zorgen voor zuurstof en vangen CO2 en fijnstof op uit de lucht.

In het openbaar gebied zijn genoeg kansen om de natuurwaarden te verbeteren! Zowel voor de natuur als de recreant is het prachtig als een saaie grasberm weer in haar oorspronkelijke glorie wordt teruggebracht met bloeiende bloemen en zoemende bijen en hommels.

Ik wil graag samen met andere partijen in een vroeg stadium kansen benutten om robuust gebruiksgroen in onze directe woonomgeving te integreren.Dit doe ik door mijn enthousiasme en uitgebreide kennis op het gebied van natuur, tuin en landschap samen met u te delen en te realiseren!

 

Dat is Samen Groen Doen!